Başkan           Yeni yil  Kuru

Başk. Yar.       Fatma Sen

Sekreter         Gülden Erdogan

Sayman          Sakine Firat

Sayman Yar.   Sevda Selamet